سئو و بهینه سازی سایت جهان آی سی

نکته قابل توجه این است که سئو و بهینه سازی سایت بالا تنها دو ماه است که به من واگذار شده و سایت در بسیاری از کلمات کلیدی ارتقا یافته و روز به روز در حال پیشرفت است

 

سئو و بهینه سازی سایت بالا برای کلمه”آی سی b309 ” رتبه 15 اگه باور نداری کلیک کن

سئو و بهینه سازی سایت بالا برای کلمه ” آی سی هارد GDCC ” رتبه 2 باور نداری کلیک کن

سئو و بهینه سازی سایت بالا برای کلمه ” آی سی هارد A001 ” رتبه 12 باور نداری کلیک کن

سئو و بهینه سازی سایت بالا برای کلمه ” آی سی هارد اورجینال ” رتبه 7 باور نداری کلیک کن

سئو و بهینه سازی سایت بالا برای کلمه “ای سی پاور ” رتبه 15 باور نداری کلیک کن

سئو و بهینه سازی سایت بالا برای کلمه “خرید آی سی هارد” رتبه 15 باور نداری کلیک کن

سئو و بهینه سازی سایت بالا برای کلمه “خرید آی سی پاور” رتبه 12 باور نداری کلیک کن

سئو و بهینه سازی سایت بالا  برای کلمه ” آی سی موبایل ”  رتبه 16  برای مشاهده کلیک کنید

سئو و بهینه سازی سایت بالا برای کلمه ” آی سی شارژ ”   رتبه 26  برای مشاهده کلیک کنید

سئو و ارتقا سایت در کلمه ” آی سی بیس باند ”   رتبه 24     برای مشاهده کلیک کنید

‘سئو و بهینه سازی سایت ماربین شاپ
کلمه “کیبورد فراسو8585”      رتبه دوم     اگه باور نداری کلیک کن

کلمه “فراسو8585”      رتبه چهارم      اگه باور نداری کلیک کن

سایت فروش سریال فرندز
کلمه “خرید سریال فرندز”     رتبه هشتم     اگه باور نداری کلیک کن

دانلود زیرنویس انگلیسی فرندز      رتبه نهم      اگه باور نداری کلیک کن